Rata 2 Sarja 2 21.03.2019 18:47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(8) 1 8 / 9 / (7) /                          
9 28 45 55            
Pekka Kokko Sar 180 Yht 235
(7) - X   9 /                              
7 27 37              
Miika Autio Sar 127 Yht 164